การรับประกันและการคืนสินค้า

การรับประกันสินค้า Qplay

WARRANTY
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สินค้ามีระยะรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า (ในส่วนของโครงสร้างตัวรถเท่านั้น)
 2. หากสินค้ามีปญหาสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
  (เงื่อนไข:สินค้ามีการชำรุดเสียหายจากโรงงานหรือการผลิตเท่านั้น)
 3. ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
 4. กรณีเกินระยะเวลาในการรับประกัน 1 ปีทางบริษัทจะคำนวนณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
 5. กรณีสินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อให้แจ้งทันทีเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้ารายการใหม่ที่ถูกต้อง
 6. สินค้าที่ได้ผ่านการใช้งานแล้วไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนหรëอคืนสินค้าได้
 7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีสั่งซื้อผิดสี/รุ่น
 8. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทผิดจุดประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้
 2. การซ่อมหรือทำการแก้ไขที่มิใช่ช่างซ่อมบำรุงของบริษัทฯ
 3. อุปกรณ์ใช้ร่วมอาทิ หลังคา ล้อยาง เบาะรอง เข็มขัดนิรภัย อันต้องชำรุดหรือสึกหรอ ตามระยะเวลา
 4. การใช้งาน (ทางบริษัทฯ มีอะไหล่ในการเปลี่ยนให้โดยการคำนวนค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง)
 5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือปัจจัยภายนอก เช่น สนิมหรือการเคลื่อนย้ายด้วยความประมาท
  สารเคมีรวมไปถึงการหลุดลอกของสี
 6. ค่าจัดส่งสินค่าไป – กลับเพื่อบริการซ่อม
 7. สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเองหรือจากร้าน Pre-Order/ร้านรับหิ้วไม่สามารถใช้สิทธิร่วมประกันได้
 8. สินค้าที่ได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลรุนแรง ต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้

การรับประกันสินค้า Bentley

WARRANTY
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สินค้ามีระยะรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้น ภายใต้การใช้งานตามปกติ ซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นบริษัทจะคำนวณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
  – เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกัน
  – ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกัน
  – ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ ขาดการบำรุงรักษาตามปกติมีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นโดยที่มิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ
  – อุปกรณ์ใช้ร่วมต่างๆ อาทิ หลังคา ล้อ เบาะรอง ยาง เข็มขัดนิรภัย (ทางบริษัทฯ มีอะไหล่ในการเปลี่ยนให้ โดยคำนวณค่าอะไหล่ และค่าบริการตามจริง) อันต้องชำรุด สึกหรอตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็น ระยะๆ เช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสีย หายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ และการเสื่อมของชิ่นส่วนเรซิน จากการถูกสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต ในแสงแดด
  – ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การเคลื่อนย้าย ความประมาท เลินเล่อ ถูกสารเคมี สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ กัดแทะ
  – ค่าจัดส่งสินค่าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
 3. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
 4. สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณีที่ส่งผล อย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
  การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ เท่านั้น
 5. เมื่อลูกค้าได้รับของแล้วพบว่า “ชำรุดจากการขนส่ง” แจ้งเคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน จากวันที่ได้รับสินค้า หากแจ้ง ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ติดต่อเรา

บริษัท อีคอม อินโนเทค จำกัด.
สำนักงานใหญ่ : 165/8 ม. เนอวานาแอทเวิร์ค รามอินทรา
ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

ติดต่อสอบถาม

Emaill : info@ecominnotech.co.th
Facebook : LuxurybabyTH
Instagram : LuxurybabyTH
Line@ : @Luxurybabyth
โทรศัพท์ : 02-040-8639

BENTLEY_warrantyA4_2021_OFFLINE

QPLAY_warrantyA4_2021_OFFLINE